5 June 2023, 2.30pm – 4.00pm
Image of Dementia Cafe

Dementia Cafe

Join us for our monthly cafe

12 June 2023, 4.00pm
Image of Governors' Resources Meeting

Governors' Resources Meeting

3 July 2023, 2.30pm – 4.00pm
Image of Dementia Cafe

Dementia Cafe

Join us for our final cafe of the school year

5 July 2023, 4.00pm
Image of Full Governors' Meeting

Full Governors' Meeting